Η θεωρία της μουσικής: Δραστηριότητες και πρακτικές εφαρμογές με τον Μάριο Σκαμνέλο, Κυριακή 29 Οκτώβρη 2023

Κυριακή 29 Οκτώβρη, 17:00-21:00

Η χρήση της μουσικοκινητικής και της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής:

Δραστηριότητες και πρακτικές εφαρμογές

Περιγραφή σεμιναρίου:

Tο μάθημα της «θεωρίας της μουσικής» έχει την παρουσία του στους χώρους της τυπικής μουσικής εκπαίδευσης, με κάποιους από τους στόχους να είναι η εκμάθηση της κωδικοποίησης της μουσικής γραφής, η ανάπτυξη της μουσικότητας του μαθητή κ.ά., με απώτερο στόχο την ολιστική γνώση της μουσικής. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας της θεωρίας της μουσικής, όπως του Dalcroze, Kodaly, Orff κ.ά., οι οποίοι στηρίχθηκαν στην ενεργοποίηση πολλαπλών ερεθισμάτων όπως η κίνηση, το παιχνίδι, η ζωγραφική κ.ά.. Πράγματι, από την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, απορρέει πως η γνώση γίνεται καλύτερα αντιληπτή και κατανοητή όταν παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους. Άλλες μέθοδοι της διδασκαλίας της μουσικής, όπως αυτή του Suzuki, επισημαίνουν πως δεν μπορεί να απουσιάζει ο ήχος και η πράξη, κατά συνέπεια είναι δεν ωφέλιμο η διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής να είναι αποκομμένη από αυτά τα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στις μέρες μας, η ψηφιακή τεχνολογία δύναται να συμβάλλει θετικά, έχοντας ως σκοπό την αναβάθμιση των αποτελεσματικών πρακτικών της σύγχρονης παιδαγωγικής της μουσικής, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται συνειδητά, ελεγχόμενα, μεθοδευμένα και προγραμματισμένα.

 

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι να προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της θεωρίας μουσικής χρησιμοποιώντας στοιχεία της μουσικοκινητικής, του ομαδικού παιχνιδιού και εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Να προτείνει πρακτικές εφαρμογές και δραστηριότητες που θα έχουν ως στόχο να διδάξουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής. Η συγκρότηση των δράσεων φιλοδοξούν το μάθημα να είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό επιτυγχάνοντας την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων των μαθητών μέσω της δράσης, αποφεύγοντας τη στεγνή απομνημόνευση κανόνων.
  • Να προτείνει το μάθημα της θεωρίας να είναι περισσότερο δραστικό.
  • Να προάγει την ομαδικότητα και την συνεργατικότητα στην τάξη, χαρακτηριστικά τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο.
  • Να προτείνει στους συμμετέχοντες απλούς τρόπους χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, προσβάσιμες σε εξοικειωμένους και μη με τα συστήματα αυτά.
  • Να προτείνει ειδικά διαμορφωμένα βίντεο που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της μελέτης του σολφέζ.
  • Να προτείνει έναν τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού του μαθήματος.

 

Στόχοι σεμιναρίου:

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

▶ Δραστηριότητες μουσικοκινητικής που έχουν ως στόχο να διδάξουν διάφορα χαρακτηριστικά της μουσικής.

▶ Ομαδικά παιχνίδια (διαδραστικά & επιτραπέζια) που έχουν ως στόχο να διδάξουν διάφορα χαρακτηριστικά της μουσικής.

▶ Τρόπους προσαρμογής, εξέλιξης και περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών.

▶ Τρόπους οργάνωσης και σχεδιασμού του μαθήματος της θεωρίας της μουσικής.

▶ Ψηφιακά εργαλεία που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο της διδασκαλίας της θεωρίας της μουσικής.

 

Διατιθέμενο υλικό:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς και ψηφιακά εργαλεία για δια ζώσης ή εξ αποστάσεως χρήση με τους μαθητές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικών εκπαιδευτηρίων, εκπαιδευτικούς ωδείων οποιαδήποτε ειδικότητας, νηπιαγωγούς, φοιτητές, καθώς και για όλους όσοι πιστεύουν ότι το μάθημα της μουσικής πρέπει να διδάσκεται διαδραστικά.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Έμπνευση (Θεσσαλονίκης 151, ΗΛ. Σταθμός Πετραλώνων).

Πληροφορίες στο τηλ. 211 1834444.

Περιορισμένος Αριθμός Συμμετοχών (20 Ενεργοί). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος συμμετοχής:

Ενεργοί Συμμετέχοντες 30€

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΡΙΟΥ ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ

Ο Μάριος Σκαμνέλος είναι απόφοιτος του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου με ειδικότητα στο ακορντεόν, καθώς και του τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής, από το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπλέον, είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών Αρμονίας και Αντίστιξης.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από ζητήματα της μουσικής παιδαγωγικής, όπως μαθησιακές δυσκολίες, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της θεωρίας της μουσικής και του ακορντεόν. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύοντας παράλληλα και επιστημονικά άρθρα ύστερα από κρίση επιστημονικής επιτροπής και έχει παρουσιάσει σεμινάρια που αφορούν τη διδασκαλία της μουσικής.

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Αθήνας © 2023.