Το Ωδείο Έμπνευση λειτουργεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα

ΦΕΚ 229/Α/11-11-1957

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι Σχολές του Ωδείου Έμπνευση
 1. Σχολή Σύνθεσης
 2. Σχολές Θεωρητικών & Ιστορικών μαθημάτων
 3. Σχολές Πληκτροφόρων Οργάνων
 4. Σχολές Έγχορδων Οργάνων
 5. Σχολές Πνευστών Οργάνων
 6. Σχολή Κρουστών Οργάνων
 7. Σχολές Νυκτών Οργάνων
 8. Σχολή Μονωδίας
 9. Σχολή Εκκλησιαστικής μουσικής
 10. Σχολές Έμπνευσης και Δημιουργίας
 11. Σχολές Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής (Τραγούδι & Όργανα)
 12. Σχολές Λαϊκής μουσικής
 13. Σχολή Μουσικοκινητικής αγωγής
 14. Σχολή Σύγχρονης Φωνητικής
 15. Σχολές Διεύθυνσης
Διαίρεση σχολών και τμημάτων 
 1. Σχολή Σύνθεσης με τμήματα:
 • Αντίστιξης
 • Φυγή (Φούγκα)
 • Σύνθεση
 1. Σχολές Θεωρητικών & Ιστορικών μαθημάτων με τμήματα:
 • Ωδική
 • Αρμονία (Ειδικό)
 • Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων
 1. Σχολές Πληκτροφόρων Οργάνων με τμήματα:

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

 • Πιάνο
 • Τσέμπαλο
 • Εκκλησιαστικό Όργανο
 1. Σχολές Έγχορδων Οργάνων με τμήματα:

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

 • Βιολί
 • Βιόλα
 • Βιολοντσέλο
 • Κοντραμπάσο
 1. Σχολές Ξύλινων και Χάλκινων Πνευστών Οργάνων με τμήματα:

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

 • Φλάουτο
 • Όμποε
 • Κλαρινέτο
 • Φαγκότο
 • Σαξόφωνο
 • Κόρνο
 • Τρομπέτα
 • Τρομπόνι
 • Τούμπα
 1. Τμήμα Κρουστών Οργάνων:

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

 1. Σχολές Νυκτών Οργάνων με τμήματα

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

 • Κιθάρα
 • Άρπα
 1. Τμήμα Μονωδίας (Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)
 1. Τμήμα Βυζαντινής μουσικής (πέντε τάξεις)
 1. Σχολές Έμπνευσης και Δημιουργίας με τμήματα:
 • Ορχήστρα
 • Μιούζικαλ (Παιδικό-Εφηβικό)
 • Μιούζικαλ Ενηλίκων (3 ετές)
 1. Σχολές Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής με τμήματα:

(Τάξεις: Προκαταρτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα)

Χορδόφωνα

 • Ούτι
 • Λαούτο
 • Πολίτικο Λαούτο
 • Πανδουρίδα – Ταμπουράς
 • Μαντολίνο
 • Σαντούρι
 • Τσίμπαλο
 • Κανονάκι
 • Πολίτικη Λύρα
 • Βιολοντσέλο
 • Βιολί
 • Κρητική λύρα
 • Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές, ένας τίτλος)
 • Λύρα Θράκης και Μακεδονίας (ένας τίτλος)

Αερόφωνα

 • Νέι
 • Κλαρίνο
 • Φλογέρα – Σουράυλι (μακρές: γαβάλι, φλάουτα- κλειστού – ανοιχτού σωλήνα, και βραχείες, όλες ένας τίτλος)
 • Σύριγγα Πανός (μουσκάλι)
 • Τρομπέτα
 • Σαξόφωνο
 • Τρομπόνι
 • Άσκαυλος (Μακεδονική – Θρακική γκάϊντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας τίτλος).
 • Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος, ένας τίτλος)

Μεμβρανόφωνα

 • Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι, ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες)
 1. Τμήμα Λαϊκής μουσικής με τμήματα:
 • Μπουζούκι
 • Λαϊκή Κιθάρα
 • Ακορντεόν
 1. Τμήμα Μουσικοκινητικής αγωγής
 1. Τμήμα Σύγχρονης Φωνητικής
 1. Σχολές Διεύθυνσης με τμήματα:
 • Διεύθυνση Ορχήστρας
 • Διεύθυνση Χορωδίας
Ειδικά και Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 1. Τα Μαθήματα των Μουσικών Σχολών του Ωδείου διαιρούνται σε Ειδικά και Υποχρεωτικά (ή Γενικά).
 2. Τα Ειδικά Μαθήματα διδάσκονται ατομικά στους σπουδαστές, τα δε Υποχρεωτικά κατά κανόνα ομαδικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατομικά.
 3. Οι σπουδαστές παρακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα κατά κανόνα μία φορά την εβδομάδα, τα δε Υποχρεωτικά κατά το εκάστοτε πρόγραμμα. Η ανώτατη εβδομαδιαία διάρκεια του ειδικού μαθήματος ορίζεται στα 60 λεπτά.
 4. Ειδικά μαθήματα είναι όλα όσα διδάσκονται στις Σχολές Ενόργανης Μουσικής και Μονωδίας, στις Σχολές Θεωρητικών Μαθημάτων, στη Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής και στη Σχολή Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
 5. Στα Υποχρεωτικά (ή Γενικά) Μαθήματα περιλαμβάνονται: Θεωρία, Σολφέζ, Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση (Dictée), Αρμονία, Ιστορία της Μουσικής, Μουσική Μορφολογία, Μουσική Ανάλυση, Μουσική Δωματίου, Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista), Ορχηστρικά αποσπάσματα, Διδασκαλία (Πρακτικό Διδασκαλείο), Πιάνο, Χορωδία, Ορχήστρα, Μελοδραματική, Αντίστιξη και όλα τα Υποχρεωτικά που προβλέπονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στις Σχολές Θεωρητικών Μαθημάτων, στη Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής και  στη Σχολή Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 1. Οι Σχολές της ενόργανης μουσικής και της μονωδίας διαιρούνται σε προκαταρκτική, κατωτέρα, μέση και ανωτέρα. Η Σχολή Εκκλησιαστικής μουσικής διαιρείται σε πέντε τάξεις, οι δε Σχολές Σύνθεσης, θεωρητικών και Ιστορικών μαθημάτων, Ορχήστρας και Χορωδίας, όπως ορίζεται από το ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε Σχολής.
 2. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού μαθητών, οι τάξεις είναι δυνατόν να διαιρούνται σε τμήματα, κατ’ απόφαση του Ωδείου.
 3. Τα μαθήματα διαιρούνται σε ειδικά και γενικά, ενώ τα γενικά, σε υποχρεωτικά και βοηθητικά.
 4. Ειδικά : Πιάνο, Αρμόνιο, Εκκλησιαστικό όργανο, Άρπα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Φλάουτο, Όμποε, Κλαρίνο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα και κρουστά όργανα. Μονωδία, Μελοδραματική, Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση, Ενοργάνωση πνευστών οργάνων, Διεύθυνση Χορωδίας, Διεύθυνση Συμφωνικής ορχήστρας, Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική.
 5. Υποχρεωτικά : Θεωρία της μουσικής, Μουσική ανάγνωση (σολφέζ), Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση (ντικτε), Αρμονία, Ιστορία της μουσικής, Παιδαγωγική της σχολικής μουσικής, Μορφολογία, Αντίστιξη, Φυγή, Ανάλυση έργων, Αισθητική, Πιάνο, εκ πρώτης όψεως Ανάγνωση, Μεταφορά, Οργανολογία, Ενορχήστρωση, Ενοργάνωση, Μουσική δωματίου, Χορωδία, Ορχήστρα, Ανάγνωση Παρτιτούρας, Ορθοφωνία, Άρθρωση, Ανάγνωση. Τυπικόν, Υμνολογία, Μετρική, Λειτουργική, Ιστορία της Εκκλησιαστικής μουσικής, Πρακτικό διδασκαλείο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 1. Η αναγραφόμενη διάρκεια φοίτησης στο αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε Σχολή και τάξη αποτελεί το κατώτατο όριο.
 2. Το ανώτατο όριο ορίζεται στο διπλάσιο, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η φοίτηση στο Ωδείο.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν απόφασης του Ωδείου, δύναται να χορηγηθεί παράταση, δεν δύναται όμως να υπερβεί το μισό το κατώτατου ορίου.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
 1. Κάθε μαθητής της Ανωτέρας Σχολής, οφείλει να διδάξει στο πρακτικό διδασκαλείο του Ωδείου, καλούμενος γι’ αυτό από τη Γραμματεία.
 2. Στο πρακτικό διδασκαλείο κάθε σχολής, διδάσκουν κατόπιν πρότασης του ειδικού καθηγητή ή επιμελητή και με έγκριση της Διεύθυνσης, μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα μαθήματα του πρώτου έτους της Ανωτέρας Σχολής, καθώς και μαθητές της Ωδικής, της Αρμονίας ως ειδικού και των ανώτερων θεωρητικών.
 3. Η διδασκαλία παρακολουθείται και ελέγχεται από τον οικείο καθηγητή ή επιμελητή και κατά τις ετήσιες εξετάσεις, ο διδάξας, βαθμολογείται από την εξεταστική Επιτροπή των εξετάσεων αυτών.
 4. Οι διδάσκοντες μαθητές οφείλουν να διδάσκονται ακριβώς κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν οριστεί.
 5. Η υποχρέωση της θητείας των διδασκόντων μαθητών στο πρακτικό διδασκαλείο είναι διετής και δύναται να παραταθεί ένα επιπλέον σχολικό έτος με απόφαση του Ωδείου και κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου καθηγητή ή επιμελητή, ενώ η βαθμολογία για την ικανότητα αυτών στη διδασκαλία σημειώνεται στα πρακτικά των απολυτηρίων εξετάσεων τους, καθώς και στον τίτλο που θα τους απονεμηθεί από το Ωδείο.
ΣΧΟΛΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
 1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
 2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Διεύθυνσης μέχρι την 10η Ιουλίου.

Τα μαθήματα ξεκινούν από 5 Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται έως τις 25 Ιουνίου.

 1. Το διδακτικό έτος διαιρείται σε δύο εξάμηνα, ως εξής :

Α) 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιανουαρίου

Β) 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 1. Το Ωδείο παραμένει κλειστό : την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, τις Κυριακές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, 1 Μαΐου, την Καθαρά Δευτέρα, από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Κυριακή του Θωμά, του Αγίου Πνεύματος.
 1. Πλην των παραπάνω ημερών αργίας, τα μαθήματα δύναται να διακοπούν για έκτακτες περιπτώσεις από τη Διεύθυνση του Ωδείου για μία ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 1. Οι εγγραφές στο Ωδείο πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 2. Το δικαίωμα της εγγραφής επιβεβαιώνει την πρόθεση του αιτούντος να παρακολουθήσει τα ειδικά & γενικά μαθήματα της επιλογής του &  εξασφαλίζει τη θέση στην τάξη της ανάλογης σχολής
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται:

 1. Αίτηση εγγραφής σε περίπτωση που ο εγγραφόμενος είναι ενήλικας ή  αίτηση του κηδεμόνα και δήλωση αυτού ότι έχει την κηδεμονία του εγγραφόμενου σε περίπτωση ανήλικου.
 2. Η ανάλογη ηλικία σύμφωνα με την εκάστοτε σχολή
 3. Καταβολή του ποσού εγγραφής
ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ
 1. Ο μαθητής κηδεμονεύεται από τον πατέρα του, ή, εάν δεν υπάρχει ή απουσιάζει, από τη μητέρα του.
 2. Εάν δεν υπάρχουν γονείς, κηδεμόνας του μαθητή, είναι ο κατά πιστοποίηση της αρμόδιας αρχής, κηδεμόνας αυτού.
 3. Όταν ο πατέρας, η μητέρα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή δεν διαμένει στην Αθήνα, ορίζει σαν κηδεμόνα κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο διαμένει μόνιμα στην Αθήνα.
ΗΛΙΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ

Περιορισμοί στην ηλικία των εγγραφόμενων υπάρχει μόνο στη σχολή Μονωδίας.

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην Προκαταρκτική Σχολή Μονωδίας, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον : α) μαθήτρια το 16ο έτος και β) μαθητής το 17ο έτος.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 1. Σε κάθε μαθητή, με την καταβολή του δικαιώματος της εγγραφής, παρέχεται από την Γραμματεία, βιβλιάριο σπουδών με φωτογραφία του σπουδαστή. Το βιβλιάριο αυτό χρησιμεύει σαν βεβαίωση της ταυτότητας του μαθητή. Στο βιβλιάριο των μαθητών περιέχεται και το ενδεικτικό των ετήσιων εξετάσεών τους.
 2. Οι μαθητές οφείλουν να παρουσιάζουν τα βιβλιάρια τους, όσο συχνά αυτά ζητώνται από τους διδάσκοντες ή από τη Γραμματεία του Ωδείου.
 3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι μαθητές παραδίδουν τα βιβλιάρια τους στη Γραμματεία, για να καταχωρηθούν οι βαθμοί των εξετάσεων.
 4. Οι παλιοί μαθητές, φέρνουν το βιβλιάριο σπουδών σε κάθε ανανέωση εγγραφής.
 5. Ο τύπος του βιβλιαρίου σπουδών καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Ωδείου.
 6. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιάριου σπουδών, εκδίδεται, με άδεια της Διευθύνσεως, νέο.
 7. Κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης, δύναται να επιτραπεί η εγγραφή μαθητών ως ακροατές, με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων.
 8. Στους ακροατές δεν παρέχεται το δικαίωμα προσέλευσης σε απολυτήριες εξετάσεις.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 1. Οι απουσίες των μαθητών σημειώνονται σε ειδικό κατάλογο από τη Γραμματεία.
 2. Εάν ο μαθητής αναγκαστεί να απουσιάσει, λόγω ασθένειας ή για άλλο σοβαρό λόγο, οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει έγκαιρα τη Γραμματεία.
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος για λόγους Υγείας (μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου ή γονέα και έγκαιρη ενημέρωση). Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα. Όριο για κάθε μήνα είναι η μια (1) αναπλήρωση και μέχρι πέντε (5) ετησίως. Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος από καθηγητή/τρια για οποιονδήποτε λόγο. Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα. Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning
 5. Σε περίπτωση αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον καταβάλλοντα.
ΦΟΙΤΗΣΗ
 1. Το Ωδείο παρακολουθεί την τακτική ή μη, φοίτηση των μαθητών και την εν γένει διαγωγή τους και ελέγχει την επίδοσή τους στα μαθήματα.
 2. Οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσέρχονται στο Ωδείο, για να λαμβάνουν γνώση της προόδου και της τακτικής ή μη, φοίτησης τους.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 1. Μόνο σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, με συναίνεση του διδάσκοντος, επιτρέπει η Διεύθυνση την προσωρινή παράλειψη μαθημάτων.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 1. Μαθητής που επιθυμεί να αποχωρήσει πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, οφείλει να δικαιολογήσει την αιτία.
 2. Μαθητές που δεν παρευρέθηκαν αδικαιολογήτως στις εξετάσεις, θεωρούνται ότι έχουν αποχωρήσει από το Ωδείο.
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε μαθητής καλούμενος από τη Διεύθυνση, οφείλει να παρέχει τη σύμπραξή του στις συναυλίες και τις παραστάσεις του Ωδείου.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 

Όσοι μαθητές  έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα και επανεγγράφονται στο Ωδείο προς επίτευξη ανωτέρου βαθμού ή βραβείου, θεωρούνται ως τακτικοί μαθητές και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του κανονισμού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 1. Η επίδοση των μαθητών στα μαθήματα, βαθμολογείται με αριθμούς και ολογράφως, ως εξής :

Άριστα                 10-9.50

Λίαν καλώς          9.49-7.50

Καλώς                   7.49-5.50

Σχεδόν καλώς      5.49-5

Μετρίως               4.99-3

Μετριότατα         2.99-1

Κακώς                   0

 1. Δικαίωμα προβιβασμού δίνουν οι βαθμοί 5 έως 10, προερχόμενοι από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της κάθε Εξεταστικής Επιτροπής.
 2. Στο δίπλωμα αναγράφονται ως βαθμοί των απολυτηρίων εξετάσεων, οι λέξεις «Άριστα», «Λίαν Καλώς», ενώ στο πτυχίο, «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς», χωρίς να αναγράφονται βαθμοί και αριθμοί.
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
 1. Η μετάταξη μαθητή από διδάσκοντα σε άλλον, του ίδιου ή ανωτέρου βαθμού, επιτρέπεται μόνο στην αρχή του σχολικού έτους, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς τη Διεύθυνση. Σε απολύτως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η μετάταξη και στα μέσα του έτους.
 2. Μαθητές από άλλα Ωδεία, έχουν το δικαίωμα της εγγραφής στο Ωδείο με Μετάταξη, χωρίς Κατατακτήριες εξετάσεις, στην ίδια βαθμίδα στην οποία βρίσκονται στα ωδεία από τα οποία προέρχονται.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 1. Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις τάξεις όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων της Σχολής του.
 2. Οι μαθητές έγχορδων, πνευστών και κρουστών, υποχρεούνται να φοιτήσουν μέχρι το τέλος των σπουδών αυτών, στο μάθημα της ορχήστρας. Οι μαθητές της Μονωδίας, στο μάθημα της Χορωδίας.
 3. Κάθε μαθητής της ανωτέρας σχολής του βιολιού, προτεινόμενος από τον αρμόδιο καθηγητή ή επιμελητή, οφείλει να παρακολουθήσει μαθήματα βιόλας, για να λαμβάνει μέρος στο μάθημα της ορχήστρας και της μουσικής δωματίου. Στην περίπτωση αυτή, η διδασκαλία της βιόλας, παρέχεται δωρεάν.
 4. Στους μαθητές του Ωδείου δεν επιτρέπεται η φοίτηση σε άλλες μουσικές σχολές.
 5. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν κάθε βλάβη που τυχόν προξενήσουν σε έπιπλα, όργανα ή βιβλία του Ωδείου.
 6. Κάθε εγγραφόμενος μαθητής οφείλει να δηλώσει στη Γραμματεία τη διεύθυνση κατοικίας του, ενώ σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, να δηλώσει τη νέα.
 7. Οφείλει να λαμβάνει γνώση των εκάστοτε ανακοινώσεων του Ωδείου.
 8. Να είναι πειθαρχικοί και επιμελείς, τακτικοί στη φοίτησή τους και να έχουν πλήρη επίγνωση των καθηκόντων τους απέναντι στο Ωδείο.
 9. Να έχουν ήθος, να είναι καθαροί στην εμφάνιση και να φέρονται καλά σε όλους, εντός και εκτός του Ωδείου.
 10. Να παρευρίσκονται εγκαίρως στις παραδόσεις και να παρακολουθούν με προσοχή και ησυχία το μάθημα.
 11. Καθυστέρηση μετά το πέρας πέντε λεπτών, που δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένη, θεωρείται απουσία και εάν επαναληφθεί, αναφέρεται στη Διεύθυνση.
 12. Να προμηθεύονται εγκαίρως τα απαιτούμενα για το μάθημα εφόδια (βιβλία κ.λ.π.)
 13. Να εγκαταλείπουν το Ωδείο αμέσως μετά τη λήξη του μαθήματος.
 14. Εάν κάποιος μαθητής βρει κάποιο αντικείμενο εντός του Ωδείου, το παραδίδει στη Γραμματεία.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
 1. Απαγορεύεται στους μαθητές να λαμβάνουν κατ’ οίκον μαθήματα από το διδακτικό προσωπικό του Ωδείου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί, κατόπιν γραπτής αιτήσεως του κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση.
 2. Για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του, δύναται, κατόπιν άδειας της Διευθύνσεως, να διδαχθεί κατ’ οίκον κατά τις θερινές διακοπές και να προσέλθει για προαγωγικές εξετάσεις στην αμέσως επόμενη τάξη κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 1. Η είσοδος στην αίθουσα παράδοσης επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα, τους διδασκόμενους μαθητές, το προσωπικό του Ωδείου για λόγους υπηρεσιών και σε όσους έχουν άδεια από τον διδάσκοντα, με έγκριση της Διευθύνσεως .
 2. Η άσκηση των μαθητών με όργανα που ανήκουν στο Ωδείο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Διευθύνσεως.
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 
 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις αφορούν σε τέλος εγγραφής, ετήσια δίδακτρα και εξέταστρα.
 2. Το τέλος εγγραφής αφορά στην εγγραφή του μαθητή στο Ωδείο, είναι ετήσιο, πληρώνεται εφάπαξ, δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται
 3. Τα δίδακτρα των μαθητών για κάθε μάθημα είναι ετήσια.
 4. Τα εξέταστρα καταβάλλονται πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων και είναι υποχρεωτικά για να λάβει μέρος ο μαθητής στις εξετάσεις.
 5. Για τη λήψη ενδεικτικού προαγωγής, πτυχίου, διπλώματος και παντός πιστοποιητικού, ο μαθητής καταβάλει τα νόμιμα τέλη.
 6. Οι εγγραφές σε οποιοδήποτε τμήμα του Ωδείου δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αλλαγή γνώμης του σπουδαστή.
 7. Όποιος μαθητής δεν δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα για κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας, πληρώνει κανονικά τον διακανονισμό του τρέχοντος μήνα σπουδών και δεν δικαιούται επιστροφή ή συμψηφισμό των διδάκτρων του έτους.
 8. Τα δίδακτρα πληρώνονται βάσει συμφωνίας.
 9. Η πληρωμή των διδάκτρων (σε περίπτωση διακανονισμού) πρέπει να πραγματοποιείται το πρώτο 10ήμερο του κάθε μήνα για την ορθή λειτουργία του Ωδείου.
 10. Μαθητής που καθυστερεί την καταβολή των διδάκτρων επί δέκα πέντε ημέρες, καλείται από τη Γραμματεία να τα καταβάλει. Εάν η καθυστέρηση παραταθεί για πέντε ημέρες, ο μαθητής αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτηση στο Ωδείο.
 11. Καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 12. Μαθητής εγγραφόμενος κατά το πρώτο εξάμηνο, υποχρεούται να καταβάλει τα δίδακτρα ολόκληρου του σχολικού έτους. Ο δε εγγραφόμενος μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου, υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους.
 13. Οι μαθητές που διακόπτουν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους στο Ωδείο, εάν επανέλθουν για εγγραφή, υποχρεούνται να καταβάλουν τις τυχόν οφειλές των διδάκτρων και τελών του έτους που διέκοψαν τη φοίτηση τους.
 14. Τα Δίδακτρα μπορούν να αποπληρωθούν ολικά, σε λιγότερες δόσεις ή σε περισσότερες μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση του Ωδείου. Ο ενδεικτικός διακανονισμός δημιουργήθηκε προς διευκόλυνση των σπουδαστών και προς όφελος της ομαλής λειτουργίας του Ωδείου.

Ενδεικτικός διακανονισμός:

Εγγραφή: 1 δόση

Ετήσια Δίδακτρα:

 • Εφάπαξ (Έκπτωση 10%)
 • 3 δόσεις (Έκπτωση 5%)
 • 10 δόσεις (Σεπτέμβρης-Ιούνης)
 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 1. Ένας αριθμός άπορων μαθητών και μαθητριών που έχουν ευδοκιμήσει στις σπουδές τους, ανάλογα με τους πόρους του Ωδείου, απαλλάσσεται της γενικής ή ολικής πληρωμής των διδάκτρων.
 2. Το δικαίωμα της δωρεάν φοίτησης στο Ωδείο είναι ετήσιο και λήγει στο τέλος κάθε σχολικού έτους.
 3. Μαθητής που για οποιονδήποτε λόγο δεν δείχνει την ανάλογη επιμέλεια και πρόοδο, δεν δύναται να απαλλαγεί περαιτέρω των διδάκτρων.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι εξετάσεις του Ωδείου είναι: α) ετήσιες, β) συμπληρωματικές, γ) προαγωγικές, δ) απολυτήριες, ε) δοκιμαστικές.

 1. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται στις οριζόμενες του Ωδείου εξετάσεις.
 2. Οι εξεταστικές επιτροπές για τις ετήσιες και συμπληρωματικές εξετάσεις είναι τριμελείς, ενώ για τις προαγωγικές, είναι πενταμελής και αποτελούνται από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο και Καθηγητή της σχολής. Εάν υπάρχει έλλειψη καθηγητών, ο αριθμός των μελών μιας επιτροπής συμπληρώνεται από καθηγητές άλλης ή από επιμελητές της ίδιας σχολής, κατόπιν αποφάσεως του Ωδείου.
 3. Οι Εξεταστικές επιτροπές των απολυτηρίων εξετάσεων είναι πενταμελείς και αποτελούνται από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο και από τέσσερις καθηγητές, ενώ εάν υπάρχει έλλειψη καθηγητών, από επιμελητές οριζόμενους από το Υπουργείο, με πρόταση του Ωδείου.
 4. Στις επιτροπές των απολυτηρίων εξετάσεων, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη, έως και 2 έγκριτοι ειδικοί καλλιτέχνες Έλληνες ή αλλοδαποί, μετά από πρόταση του Ωδείου και σύμφωνη γνώμη του ΔΑΣΜ.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 1. Προς έλεγχο της προόδου και καθ’ όλης της επίδοσης των μαθητών, η Διεύθυνση υποβάλλει σε δοκιμαστικές εξετάσεις κατά τον μήνα Φεβρουάριο όλους τους μαθητές.
 2. Οι δοκιμαστικές εξετάσεις ενεργούνται υπό τριμελούς επιτροπής, της οποίας μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής και δύο καθηγητές ή τακτικοί επιμελητές, οριζόμενοι από το Ωδείο.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 1. Οι ετήσιες εξετάσεις διεξάγονται από τις 16 Μαΐου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 2. Το Ωρολόγιο πρόγραμμα των ετήσιων εξετάσεων γνωστοποιείται στους μαθητές και τους κηδεμόνες τους.
 3. Μαθητές που δεν δύνανται να προσέλθουν στις ετήσιες εξετάσεις, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στη Διεύθυνση, πριν την έναρξη των εξετάσεων.  Κάθε μαθητής που για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του, δεν παρέστη στις ετήσιες εξετάσεις, είτε σε ένα, είτε σε όλα τα μαθήματα, υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις.
 4. Η εξέταση γίνεται στην διδαχθείσα ύλη όλου του έτους.
 5. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους και μετά τη λήξη των εξετάσεων.
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι προαγωγικές εξετάσεις, μέχρι και την απόκτηση τελικής βαθμολογίας για όλα τα υποχρεωτικά, γίνονται τον Ιανουάριο και από τις 16 Μαΐου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις γίνονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 1. Οι απολυτήριες εξετάσεις προς απόκτηση πτυχίου διδασκαλίας ή διπλώματος, διεξάγονται τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και, με απόφαση του Ωδείου, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου. Στις απολυτήριες εξετάσεις, δύνανται να προσέλθουν οι μαθητές μετά από πρόταση του διδάσκοντα του ειδικού μαθήματος, αφού ενημερωθεί η Διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 2. Για να προσέλθει μαθητής στις απολυτήριες εξετάσεις , πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από αυτές, όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της Σχολής του. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί από τη Διεύθυνση, η σύμπτυξη του παραπάνω διαστήματος, σε 15 ημέρες.
 3. Επιτρέπεται η επανάληψη της φοίτησης στην τάξη υποχρεωτικού μαθήματος και η εκ νέου προσέλευση για εξέταση σε άλλο σχολικό έτος προς επίτευξη ανώτερου βαθμού.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 1. Περί των εξετάσεων τηρούνται πρακτικά υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και όλων των μελών της Επιτροπής.
 2. Σε περιπτώσεις σχετικές με τις εξετάσεις, τις οποίες δεν προβλέπει ο παρών κανονισμός, αποφασίζει το Ωδείο.                                      
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 1. Μαθητές με πτυχίο, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ωδείο, προς απόκτηση διπλώματος, παρουσιαζόμενοι σε αυτό μετά από τουλάχιστον δύο σχολικά έτη.
 2. Μαθητής που θα προταθεί στη δοκιμασία των απολυτηρίων πτυχιακών ή διπλωματικών εξετάσεων, πρέπει να έχει φοιτήσει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου σχολικού έτους, στην τάξη εκείνου που τον πρότεινε.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 1. Σε μαθητές εξαιρετικής ιδιοφυΐας που αρίστευσαν στις διπλωματικές εξετάσεις, δύναται να απονεμηθεί από την Επιτροπή, δια τεσσάρων τουλάχιστον ψήφων, διάκριση πρώτου ή δεύτερου βραβείου.
 2. Επιπροσθέτως, για την απονομή του Α’ Βραβείου, απαιτείται ο μαθητής να έχει βαθμολογηθεί με «Άριστα» σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ για την απονομή του Β’ Βραβείου, να έχει βαθμολογηθεί με «Άριστα» τουλάχιστον στο Σολφέζ και στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση και με «Λίαν Καλώς» στην Αρμονία.
 3. Μαθητής που αρίστευσε στις διπλωματικές εξετάσεις, δύναται να εξακολουθήσει τη φοίτησή του στο Ωδείο και να προταθεί προς επίτευξη βραβείου.
 4. Κατά τις απολυτήριες εξετάσεις, μαθητές με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Καλώς», δύνανται να εξακολουθήσουν τη φοίτησή τους και να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμασία προς επίτευξη ανώτερου βαθμού.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ


Το Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου αποτελείται από:

 • Γενικό Διευθυντή
 • Διευθυντή Σπουδών
 • Καθηγητές
 • Γραμματεία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Το πρόγραμμα Σπουδών του Ωδείου ορίζεται σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία:

 • ΦΕΚ 229/Α/11-11-1957
 • ΦΕΚ 127/Α/09-07-1987
 • ΦΕΚ 500/Β/16-09-1987
 • ΦΕΚ 1913/Β/14-09-2007
 • ΦΕΚ 530/Β/23-03-2009
 • ΦΕΚ 77/Β/17-01-2022
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Ωδείο, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει η νομοθεσία, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών/τριών.

Ενδεικτικά:

 • Σεμινάρια/Εργαστήρια Τραγουδιού
 • Τμήματα Μιούζικαλ
 • Παιδικό Θέατρο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα που διδάσκουν, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Ωδείου και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης του Ωδείου.

 1. Οι Καθηγητές θέτουν υπόψη της Διεύθυνσης του Ωδείου θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία του Ωδείου.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι σπουδαστές  οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά προς τους/τις συναδέλφους σπουδαστές/τριες, το προσωπικό του Ωδείου, τη Γραμματεία, τους Καθηγητές και τη Διεύθυνση της Σχολής.

Η οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση ή η οποιασδήποτε μορφής άσκησης βίας (ψυχολογική, σωματική κ.ά.) θα αντιμετωπίζεται κατ’ εξάντληση των ορίων του νόμου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/ Ιατρικό απόρρητο

Η προστασία των πάσης φύσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών πρώτο το ιατρικό απόρρητο των σπουδαστών, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης του Ωδείου Έμπνευση και διασφαλίζεται κατ’ εξάντληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.
Είναι στην διακριτική ευχέρεια των σπουδαστών και των κηδεμόνων τους,  με το οποιασδήποτε μορφής ιατρικό ζήτημα να προσκομίσουν τις ιατρικές τους γνωματεύσεις από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα στη Διεύθυνση του Ωδείου, προκειμένου εκείνη διακριτικά να μεριμνήσει για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια τους.

Επισημαίνεται ταυτόχρονα πως εάν η Διοίκηση του Ωδείου δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως και σχετικώς με τα ανωτέρω, αυτονόητα, δεν δύναται να αναλάβει, ούτε φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή/και ποινική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΔΕΙΟΥ

Το Ωδείο διοργανώνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκθέσεις, παρακολούθηση παραστάσεων, και, εν γένει, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η συμμετοχή σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, είναι προαιρετική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 1. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης του Ωδείου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών κλασικής μουσικής της χώρας μας σύμφωνα με τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
 2. Ο σπουδαστής εισέρχεται είτε κατόπιν εγγραφής του στο κατώτερο έτος σπουδών, είτε μέσω κατατακτήριων εξετάσεων οι οποίες γίνονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ή με τη διαδικασία της μετάταξης. Ο σπουδαστής κατατάσσεται στο επίπεδο που του αντιστοιχεί και πλέον ακολουθεί τα μαθήματα που του αναλογούν (ειδικά και υποχρεωτικά) σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
 3. Ο σπουδαστής έχει ως υποχρέωση τη συνεχή και ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, την εμφάνιση σε συναυλία τουλάχιστον μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος και την εμφάνιση στις ετήσιες εξετάσεις.
 4. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης δίνει το δικαίωμα στους σπουδαστές, ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών που αντιστοιχεί στο ειδικό τους μάθημα, να αποφοιτήσουν από το Ωδείο λαμβάνοντας αναγνωρισμένο Πτυχίο ή Δίπλωμα από το κράτος.
 5. Εκτός από τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Ελευθέρων Σπουδών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 1. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιο ειδικό ή υποχρεωτικό (γενικό) μάθημα επιθυμεί, είτε ακόμα και συνδυασμό τους, χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των ειδικών ή υποχρεωτικών (γενικών) μαθημάτων και τη διάρκεια φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος.
 2. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Ελευθέρων Σπουδών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 3. Η μοναδική υποχρέωση του σπουδαστή είναι η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων.
 4. Να σημειωθεί ότι ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να μεταπηδήσει από τις Ελεύθερες Σπουδές στο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης κάθε Οκτώβριο μόνο κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων
 5. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Ελευθέρων Σπουδών δεν οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Πτυχίου ή Διπλώματος από το κράτος. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού φοίτησης.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 1. Το Ωδείο χορηγεί τους εξής τίτλους:

Στην Σχολή Θεωρητικών Μαθημάτων:

 • Πτυχίο Ωδικής
 • Πτυχίο Αρμονίας
 • Πτυχίο Αντίστιξης
 • Πτυχίο Φυγής
 • Δίπλωμα Σύνθεσης
 • Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών
 • Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας
 • Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας

Στις Σχολές Ενόργανης Μουσικής και Μονωδίας:

 • Πτυχίο
 • Δίπλωμα

Στους αποφοίτους της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής χορηγούνται:

 • Πτυχίο Ιεροψάλτου
 • Δίπλωμα Μουσικοδιδάσκαλου
 1. Πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής καθώς και Δίπλωμα Βυζαντινής, παρέχεται µόνο σε αποφοίτους Λυκείου.
 2. Οι απολυτήριοι τίτλοι υπογράφονται από τον Διευθυντή των Μουσικών Σχολών του Ωδείου και τα Μέλη της οικείας Εξεταστικής επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Ωδείο Έμπνευση Αθήνας © 2024.