Αντίστιξη

Διδάσκουν οι: Ανδρέας Καρανίκας

ΔΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Αντίστιξης πρέπει να κατέχει πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

Πρόγραμμα:

‘Α ‘Ετος
Διδάσκονται όλα τα είδη απλής αντίστιξης μέχρι τετράφωνης με δοσμένη μελωδία (cantus firmus), μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία σε Βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες.

‘Β Έτος
Πεντάφωνη, εξάφωνη, επτάφωνη και οκτάφωνη απλή αντίστιξη, μίμηση, κανόνες, διπλή, τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, διανθισμένος κανόνας, διανθισμένο χορικό, διπλή χορωδία, αντιστικτική επεξεργασία σε Βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες και σύνθεση μελωδιών από το μαθητή σε βυζαντινό και νεοελληνικό ύφος, αναλύσεις αντιστικτικών έργων.

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
  • Πιάνο (επιπέδου μέσης σχολής)
  • Ιστορία της μουσικής
  • Μορφολογία
  • Οργανολογία
  • Πρακτικό διδασκαλείο
Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων:
  • Αντιστικτική επεξεργασία δοθείσας μελωδίας.
  • Σύνθεση διανθισμένου κανόνα και διανθισμένου χορικού.
  • Σύνθεση διπλής χορωδίας.

Δηλώστε συμμετοχή