Μουσική προπαιδεία

Messy Play Messy play είναι το ελευθερο αισθητηριακο παιχνίδι. Είναι το παιχνιδι που λερώνει και επιτρέπει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση και την διασκέδαση. Οφέλη: ‌ανάπτυξη των αισθήσεων:οι διαφορετικές υφές και χρώματα των υλικών του messy play απαιτουν τη χρήση όλων των αισθήσεων γεγονος που συμβάλει στην ανάπτυξη τους και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. ‌κινητικές δεξιότητες:τα παιδια κινούνται ελευθερα στο χώρο,…
MusicLand Junior Bασικοί άξονες του μαθήματος της Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι: η Μουσική , η Κίνηση, η Ρυθμική, το Τραγούδι, η Δραματοποίηση. Ο συνδυασμός τους γίνεται dιαθεματικά, μέσω οργανωμένων διαφορετικά σε κάθε μάθημα ομαδικών / βιωματικών δραστηριοτήτων που στόχο έχουν τόσο την εμψύχωση των παιδιών όσο και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Η ευεργετική επίδραση του μαθήματος της μουσικοκινητικής βοηθά: στην…
MusicLand Baby Η ευεργετική επίδραση της Μουσικής στον άνθρωπο ξεκινάει από τους πρώτους κιόλας μήνες ζωής. Η σχέση με το ρυθμό, αποτελεί σχέση ζωτικής σημασίας καθώς από την κοιλιά της μαμάς του κιόλας το βρέφος ακούει και συντονίζεται με τους χτύπους της καρδιάς. Το κλάμα μετέπειτα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια πειραματισμού με τη φωνή, ενώ τη θέση του παίρνει πολλές…