ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Σύγχρονο τραγούδι

Στο τμήμα σύγχρονου τραγουδιού διδάσκεται τεχνική, ορθοφωνία, ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. Οι γνώσεις που παρέχονται στο σπουδαστή αφορούν κυρίως την εξοικείωση με το Τραγούδι στο επίπεδο της ερμηνείας (performance).
Η ολοκλήρωση των σπουδών γίνεται και με τα ανάλογα θεωρητικά μαθήματα

Διάρκεια του προγράμματος
Προκατακτική (2 έτη)   – Διάρκεια μαθήματος 40΄ λεπτά
Κατωτέρα (2 έτη)          – Διάρκεια μαθήματος 45΄ λεπτά
Μέση (2 έτη)                   – Διάρκεια μαθήματος 45΄ λεπτά
Ανωτέρα (2 έτη)             – Διάρκεια μαθήματος 60΄ λεπτά

Προϋποθέσεις εγγραφής
Ο σπουδαστής εγγράφεται στην Α’ Προκατακτική, μετά από συνάντηση με τον καθηγητή φωνητικής. Υποψήφιος σπουδαστής που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις μπορεί να εγγραφεί μέχρι και στην Α’ Ανωτέρα, μόνο μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Διδασκαλία
Στο Ωδείο Έμπνευση η εκπαίδευση στο Σύγχρονο Τραγούδι γίνεται μόνο με ατομικό μάθημα όσον αφορά το μάθημα της φωνητικής διδασκαλίας και με μερικές ομαδικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εκτός αυτού, ο σπουδαστής διευρύνει το πεδίο της πρακτικής μουσικής του εκπαίδευσης παρακολουθώντας και μια σειρά από υποχρεωτικά γενικά μαθήματα.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

  • Θεωρία Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
  • Σολφέζ Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V
  • Αρμονία Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
  • Πιάνο Ι-ΙΙ
  • Σύγχρονο Πιάνο Ι-ΙΙ
  • Ιστορία Μουσικής Ι-ΙΙ

Η υποχρεωτική φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Σύγχρονου Τραγουδιού

Στην ελεύθερη φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων και ο μαθητής δεν οδηγείται σε εξετάσεις για απόκτηση τίτλου σπουδών

Δηλώστε συμμετοχή